Statistične meritve slovenskih knjižnic za leto 2023

Statistične meritve o delu nacionalne, visokošolskih, splošnih in specialnih knjižnic za poročevalsko leto 2023 bodo potekale od 1. do 15. marca 2024.

Vzorci vprašalnikov so dostopni na povezavi oziroma:

Nazaj